top of page

"Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí."

J.W.Geothe

Reminiscenční technika

 

Metoda, která využívá vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů. Je vhodná pro zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale zejména je důležitá pro klienty s demencí, kteří  trpí poruchami  krátkodobé paměti, ale často si velmi dobře vybavují události dávno minulé. Je vhodná pro klienty s lehkou či středně těžkou demencí, tedy pro ty, pro něž mnoho jiných terapeutických alternativ nemáme. Reminiscenční technikou můžeme pracovat
s klientem  individuálně nebo skupinově. Jejím cílem je nejen zlepšení stavu klienta, ale také a zejména posílení jeho lidské důstojnosti  a zlepšení  komunikace . Reminiscenční  aktivity probíhají  při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem, nebo při každé jiné příležitosti.    

                        

Využíváme vhodné pomůcky, které zohledňují věk, minulost, zkušenost , způsob života seniorů , jsou přizpůsobené schopnostem jedince a využívají co největší počet smyslů (např. staré filmy, tanec, společenské hry, knihy, fotografie, staré předměty, staré receptury, plakáty, výlety na stará místa a pod.).

 

Práce s reminiscenční  technikou je založena na tom, že lidský mozek je stále aktivní a nejlépe reaguje na známé podněty, které má uloženy v dlouhodobé paměti. Klient si  s sebou k nám do zařízení přináší drobné předměty, fotografie, obrázky, apd, které byly kdysi součástí jeho života. Rodiny mají často pocit, že brát
s sebou klientovi všechny drobnosti z jeho života je zbytečné a odůvodňují to tím, že jejich blízký již tyto věci nevnímá a nepotřebuje je. Mýlí se. Ve skutečnosti každý vnímáme do té doby, dokud dýcháme.

bottom of page