top of page

"Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí."

J.W.Geothe

Paliativní péče

 

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní  strádání,  poskytnout odbornou léčbu příznaků provázejících umírání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Zajistit důstojné zaopatření těla zemřelého.Velkým přínosem může pak být proměna našeho vztahu nejen ke smrti, ale i k celému našemu životu.

 

Navzdory určitým pozitivním změnám v posledním desetiletí se velké většině umírajících v naší zemi stále nedostává odpovídající péče. Závěr života mnohých z nás je tak zbytečně provázen bolestí, osamělostí, ztrátou důstojnosti a dalšími formami utrpení, jimž chceme v našem domově kvalitní paliativní péčí předejít. O umírání se téměř nemluví, je tabu. Skoro jako kdyby nebylo a nikdy nikoho nepotkalo a ani nemělo potkat. O to více žije v našich myslích mnoho mýtů, domněnek a omylů, které vznikly z mlčení a nevědomosti a vynoří se ve chvíli, kdy se opravdu ocitneme nablízku umírání a smrti.

 

Paliativní péče nabízí cestu, kdy se nemocný člověk smí plně spolehnout na to, že nebude trpět velkými bolestmi, nebude opuštěn a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc všem jeho přáním. Nablízku mu mohou být i příbuzní a přátelé.

 

Jsme si jisti, že vědomí, že ve chvílích posledních nebude klient sám, že někomu na něm záleží a postará se o něj, má obrovský význam pro každého. Jen máloco má v tu chvíli větší smysl, než když někdo u umírajícího posedí, vezme ho za ruku a utěší ho.

bottom of page