top of page

"Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí."

J.W.Geothe

Bazální stimulace ® v ošetřovatelské péči

 

Každý člověk, jakkoliv postižený nebo nemocný, je schopen v každé situaci vnímat alespoň některým ze svých smyslů. Bazální stimulace například podněcuje vnímání uživatele terapeutickými doteky mnoha technik.

Bazální stimulace v Domově seniorů Fénix.

 

V současné době zavádíme do praxe koncept „Bazální stimulace“, který si díky vědeckému základu a přitom velice lidskému přístupu získává stále větší množství příznivců. Jde o komplex ošetřovatelských metod a služeb uživatelům, které zvyšují jejich komfort a dodávají jim dobrý pocit.

 

Některé prvky ošetřovatelské péče: být vlídný, vytvořit uživatelům co nejpříjemnější prostředí, individuální přístup, respekt k uživateli, přizpůsobení se jeho dřívějším zvykům..., pro nás byly již dříve samozřejmostí.

Novinkou je pro nás zavádění úkonů například speciální masáže a koupele, kontaktní dýchání, polohování dle Bazální stimulace a další, které ulehčí zdravotnímu stavu uživatele. Bazální stimulace zaujímá důležitou pozici v geriatrii. Obzvlášť vhodná je pro uživatele s Alzheimerovou chorobou.

 
Odkazy

http://www.bazalni-stimulace.cz/

 

Zdroje
  • Karolína Friedlová, Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství 1. a 2. díl, Frýdek-Místek 2005, ISBN 80-239-6132-2

  • Komfort Linet - Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta, červen 2006 / číslo 03, dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost

bottom of page